Vava'u Environmental Protection Association

Conservation - Education - Community - Future


Donate

Welcome • Malo e lelei

turtle grey

Our Mission

Vava’u Environmental Protection Association (VEPA) is dedicated to the conservation of Vava’u’s natural beauty through educational awareness, sustainable development and collaboration.

Taumu’a Ngaue

Ko e Malu’i pe Tauhi ko ia ‘o e ‘Atakai ‘o Vava’u pe koe VEPA ‘oku nau ngaue ki hono tauhi ‘o e faka’ofo’ofa mo e ma’a ‘o Vava’u ‘i he fakahoko ‘o e ngaahi ako ki he ngaahi founga hono tokanga’i, feinga ke fakalakalaka, pea mo e fengaue’aki fakataha foki ‘a e ngaahi kautaha kotoa pe ki he ngaahi ngaue ‘oku fiema’u ke fakahoko.


Check out our video to get a glimpse of who we are and why we do what we do here in Vava'u!