Tag: beyond the reef

  • Beyond the Reef: Ngaahi ‘elia ‘o e ‘Oseni

    Ngaahi ‘elia ‘o e ‘Oseni ‘I he’etau hiki atu mei he ngaahi matafanga pea mo e ngaahi nofo’anga hakau feo ‘I he tahi mamaha, tongo pea mo e ngaahi ‘elia matatahi, ‘oku liliu ‘e ‘oseni hono fotunga ha mai (maama( fakatupu ‘e he maama), mafana pea mo hono ivi malohi) pea pehe foki ki he…

    Read more

  • Beyond the Reef: Ocean Layers

    As we leave the shorelines and the shallow water habitats of coral reefs, mangroves and intertidal zones, the ocean changes its physical (light (photic), temperature and pressure) as well as biological and ecological characteristics. Within the deep ocean there are 5 specific interconnected vertical layers: Epipelagic or Photic Layer: found within the upper 200 meters…

    Read more