News from the field:

Here it is the launch of our new series “News from the field” which highlights our findings from surveys and projects. More detailed information will be posted to our latest news.  Let’s make 2019 one of shared experiences and knowledge. vepa_news

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A  mix of macroalgae

Koe hokohoko hono tuku atu ‘emau polokalama fo’ou, “Talafungani ‘oe ‘Atakai” ‘oku mau tuku atu ai ‘ae ngaahi ola ‘oku ha mahino mai ai ‘a e ngaahi ola ‘oe fekumi moe ngaahi poloseki kuo lava lelei ‘emau fakahoko fatongia ki ai. Pea ki ha fakaikiiki ‘oe polokalama ni ‘e ‘oatu pe ia ‘I he’emau website. Kapau ‘oku ‘iai ha ngaahi kaveinga ki he ‘Atakai moe me’amo’ui ‘oku ke loto koe kemau toe fakamatala’I atu ke toe mahino ange ‘oku mau talitali lelei koe ke tuku mai ho’o fiema’u ka mau tokoni atu ki hono fakamatala’I ke toe mahinoange. Pea ko ia ai tau feinga leva he 2019 ke tau fevahevahe’aki ‘a e ngaahi ‘ilo mo ‘etau taukei ngaue ‘oku tau ma’u ki he lelei fakalukufua pe hotau ‘atakai vepa_news_to_2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: